Anasayfa / Cami Haber / Denizin Dibindeki Tarihi Camii hakkında bilgi Camiiler.com
Denizin Dibindeki Tarihi Camii
Denizin Dibindeki Tarihi Camii

Denizin Dibindeki Tarihi Camii hakkında bilgi Camiiler.com

Denizin Dibindeki Tarihi Camii hakkında bilgi Camiiler.com
Oy ver DESTEK OL
4.5 (89.09%)
11 oy verildi.

Denizin Dibindeki Tarihi Camii hakkında bilgi Karaköy Vapur İskelesi denize batmıştı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa‘nın yaptırdığı Karaköy Câmii, adresi, harita, nerede, kısa bilgiler, Camiiler.com

21 Kas 2008 yılında Karaköy Vapur İskelesi sâhilden kopmuş ve denize batmıştı. Başbakan Adnan Menderes döneminde de Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yaptırdığı Karaköy Câmisi denize battı.

Rivâyetlere bakılırsa, işte şu an yok olmuş olan Karaköy Câmisinin hikâyesi ve Kınalıada Câmisi ile ilişkisi oldukça ilginçtir.

Karaköy Camii denizin dibinde

Denize Batan Cami
Denize Batan Cami

Prof. Dr. Afife Batur’a İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden verilen cevaba bakılırsa, götürüldüğü mavnadan kayarak Marmara’nın derinliklerini boylamıştı.

Vakıflar bünyesindeki raporlara ulaşan Prof. Dr. Afife Batur; ilgili belgede caminin yıkımına nasıl karar verildiğini, minberin ve mihrabın muhtelif camilere gönderildiğini ve Venedik’ten gelen avize ile halıların da Teberrükat Memurluğu’na gönderildiğini öğrenmiş. Raporda son olarak kalan parçaların Kınalıada’ya nakledildiği belirtiliyormuş.

Tarihi Camiden kalan iki parça mermer. Mermerlerden birisi, bütün ihtişamıyla Kınalıada Camisi’nin avlusunda yatıyor. Diğeri ise cami duvarının yapımı sırasında taş olarak kullanılmış. Yüzyılın başında Venedik’ten getirilen paha biçilmez avizenin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor ama diğer taşların nerede olduğu belli: Marmara’nın dibinde.

Karaköy Cami Tarihçesi

Süleyman Faruk Göncüoğlu (Sanat tarihçisi): Karaköy Camii, ilk Fatih devrinde mescit olarak inşa edildi. Sonra camiye çevrildi. Depremden hasar gören mescit, II. Abdülhamit’in emriyle, 20. yüzyıl başında inşa ettirildi. 50’li yıllarda binanın depreme dayanıklı olmadığı ve rutubetten etkilendiğini söylediler. Hatta Kınalıada’da da monte edileceği öngörülüyordu. Mescit zaten 1935’te kadro dışı bırakılıp ibadete kapatılmıştı. Hatta ardiye olarak kullanıldı. Yıkımın yolla veya harap düşmesiyle ilgisi yoktu. Ziraat Bankası binası olarak kullanılan yapı ise Türkiye’nin ilk resmi mason locasıydı.

Kınalıada Cami

Denize Batan Camii
Denize Batan Camii

Havaların ısındığı, İstanbulluların akın akın adalara gittiği şu günlerde Kınalıada’ya yolunuz düşerse, adanın tek câmisi olan Kınalıada Câmii’ne bir uğrayın. İstanbul’un en değişik câmi modellerinden biriyle karşılaşacaksınız.

Esâsen tabelası olmasa, câmi olduğu bile anlaşılmıyor.

Karaköy Vapur İskelesi‘nin karşısındaki Ziraat Bankasını herkes bilir. Yıllardır orada.

Peki hemen arkasında bir zamanlar zarif bir cami yükseldiğini kaç kişi biliyor?

İstanbul Karaköy Camisi

Karaköy Camiside olarak bilinen mescidin asıl adı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisiydi.

Sultan 4. Mehmet dönemi sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bir zamanlar Yağkapanı ismiyle bilinen bu yere bir câmi yaptırmıştı. Çarşıkapı semtinde de bir külliye yaptırmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın hayatı harp sahalarında geçmiş fakat 2. Viyana kuşatması esnâsındaki başarısızlığını başıyla ödemişti. Belgrad’ta defnedilen Merzifonlu’nun Karaköy’deki câmisi, daha önce burada bulunan, Fâtih döneminden kalma bir mescidin kalıntıları üzerine yaptırılmış. Fevkânî olarak yapılan bu câmi, zamanla harâbeye döndü. Ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1903 yılında, vakfına âit dükkanlarıyla birlikte yeniden inşâ ettirilmiştir.

İstanbul Karaköy Camiler
İstanbul Karaköy Camiler

Önceleri bu alanda Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmış bir tekke bulunuyordu. Tekke zamanla harap olunca, 17. asırda yerine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit inşa edildi. Zamanla bu caminin de harap olması üzerine, 1893’te İstanbul’a gelen ve daha sonra saray başmimarı olan İtalyan mimar Raimondo D’Aronco’dan aynı alana 1903’te, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle, 20. asır başlarında moda olan ve İstanbul’da pek çok örneği bulunan “Art Nouveau” tarzında yeni bir cami inşa etmesi istendi. İtalyan mimar, merdivenle üst kata çıkılacak (fevkani) şekilde bir mimari tarz geliştirir. Böylece, İstanbul’da yabancı ustaların projesine göre inşa edilen bir dini yapı çıkar ortaya.

Art Nouveau 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuş bu akım Türkiye’de “Yeni Sanat” ya da “1900 Sanatı” olarak adlandırıldığı gibi , zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımıdır.

Art Nouveau akımı Türkiye’ye D’Aranco aracılığıyla gelmiş ve farklı bir forma, İstanbul’a özgü bir biçime bürünmüştü. Çünkü, Avrupalı mimarlar bu formu hiçbir zaman bir camiye veya türbeye uygulama imkánına sahip değildi. D’Aranco bunu yapmıştı ve Karaköy Camii, bunun Türkiye’deki en yetkin örneklerinden birisiydi.’

Karaköy Cami Mimari Özellikleri

Dönemin meşhur İtalyan mîmârı D’Aronco’nun eseri olan câmi, artnouveau üslûbunda ve sekizgen planlı idi. Alaattin masallarındaki soğan kubbeli sarayların mîmârî tarzını andıran câminin minâresi de aynı üslûpta, benzerine pek rastlanmayan bir görünümdeydi. Sekizgen gövdesi, tıpkı câmi gibi tamâmen mermerle kaplı minarenin, arap üslubunda sevimli bir de şerefesi vardı.

20. yy başlarında ticâret merkezi hâline gelmeye başlayan Karaköy’de, artan trafik yoğunluğunu rahatlatmak maksadıyla yol genişletme çalışmalarına başlandı. 1958 yılında Karaköy Câmii, eski fotoğraflardan da görüleceği üzere, yola hiçbir engeli olmamasına rağmen sebepsiz yere yıkıldı. Câmiyle aynı hizâda olan Ziraat Bankası‘na ise dokunulmadı. Halkın tepkisinden de çekinildiği için taşlar numaralandırılarak sökülen câminin Kınalıada’ya taşınacağı ve oraya aynen monte edileceği söylendi

Karaköy Camii Nerede Kayboldu

Her bir parçasına numara verilen câminin taşları gemiyle Kınalıada’ya götürülürken, yan yatan gemi sebebiyle taşların denize döküldüğü de söylentiler arasında ( Prof. Dr. Afife Batur’a İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden verilen cevaba bakılırsa ). Camiden kalan iki parça mermerin birisi, şimdiki Kınalıada Camisinin avlusunda yatıyor. Diğeri, aynı caminin duvarının yapımında tuğla niyetine kullanılmış.

Kubbe, şerefe, külah vs. gibi birçok unsurlar kaybedildi. Abanoz ağacından oyma, nakışlı ahşap mihrabı ve minberinin, Mercan’daki Atik İbrahim Paşa Câmii’ne monte edileceği söylentisi de gerçek çıkmadı. Mihrabın, şu an Kasımpaşa’daki Yahya Kethüda Camii’nde bulunduğu da söylentiler arasında. Halıları, saatleri, şamdanları ve Venedik’ten getirilen muhteşem avizelerini ise bir daha gören olmadı. Günlerce kamuoyunu meşgul eden, gazetelerde boy boy haberleri çıkan câmiden iki taş kaldı yadigar…

İstanbul’da İmar Hareketleri

“İstanbul’da İmar Hareketi” kapsamında Karaköy Meydanındaki tarihi caminin de 1958 yılında “yol genişletme” gerekçesiyle “Kınalıada’ya taşıyacağız.” denilerek parça parça sökülen camiden geriye hiç bir iz kalmaz. Meydanın genişletilmesi için yerinden sökülen caminin parçaları tek tek numaralandırıldıktan sonra Kınalıada’ya götürülmek üzere bir gemiye bindirildiği, Ancak geminin yan yattığı ve parçaların Boğaz’ın sularına gömüldüğü açıklandı.

Kubbeli, çokgen planlı ve cephesi mermer kaplı caminin yıkılan parçalarının başka camilerde değerlendirildiği söylendiyse de bana ilişkin bir kanıt bulunamamıştır.

Değirmentepe; camiden geriye günümüze 2 küçük parça kaldığını belirterek, “Mihrabın küçük bir parçası ve dış cephede kullanılan mermer panellerden birinin küçük bir parçası, Kınalıada’daki caminin inşasında kullanılmış. Onları tespit ettik ama yeni projede kullanılması düşünülmüyor. Kasımpaşa’daki Yahya Kethüda Camii’nin mihrabının Karaköy Camine ait olduğu söyleniyordu. Yaptığımız incelemelerde bu bilginin doğru olmadığını tespit ettik” diye konuştu.

Türkiye’de ilk mason ve ilk loca
Karaköy Ziraat Bankası
Karaköy Ziraat Bankası

Türk mimari tarihine kara bir leke olarak kazınacak bu olayın Karaköy Meydanı’nda dikkat çeken bir başka yönü daha var. Yarım yüzyıldan fazla bir süre araba parkı veya boş arazi olarak kalan arsa, gerçekten yol genişletmek için açıldıysa yıkım niçin sadece bu cami üzerinde uygulandı ve yanı başında duran Ziraat Bankası’na dokunulmadı? Dış cephesindeki “Hiram Usta”, “Dul kadın” çocukları gibi masonik sembollerle dikkat çeken bina, Türkiye’de kurulmuş ilk resmi mason locasına da ev sahipliği yapmış.

Karaköy Köprüsü‘ne bakan hakim bir yerde yükselen Avusturya Bankası’nın (şimdiki Ziraat Bankası) hemen yanbaşında yer alan cami, kubbeli ve çokgen bir plana sahiptir. Mimarisine uygun olarak İstanbul’da benzeri olmayan bir de minaresi vardır. Dışı tamamen mermer levhalarla kaplanır. “T” biçimindeki pencerelerle içi aydınlatılır. Floral süslemeleri, sekizgen yapısı, geniş saçakları ve sempatik minaresi, çevresine uyumlu, göz okşayan mimarisiyle Karaköy Meydanı’nın ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Tarihi Cami Yıkılması

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, caminin gereksiz şekilde yok edildiği görüşünde. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, yıkılması için kimin emir verdiğinin tespit edilemediğini söyleyen Eyice, “Yıkılmasına bir anlam da veremiyoruz. Çünkü cadde üstünde, yol kenarında değildi. Yanındaki Ziraat Bankası binası da yıkılsaydı, o zaman belki meydan yapılacaktı denebilir. Ama öyle bir durum da yok. Gümbür gümbür gitti işte.” şeklinde konuşuyor.

Sadece Prof. Afife Batur’u değil, Karaköy Cami konusuna şöyle veya böyle değinen hemen herkesi çileden çıkartan asıl çarpıklık, caminin arsasının yıkım tarihinden bugüne kadar bomboş durmasıydı. 1958’den beri, zaman zaman parke taşı döşemek, zaman zaman asfaltlamak dışında arsada hiçbir ‘imar faaliyeti’ne girişilmemişti. Bu da Karaköy Camii’nin tamamiyle sebepsiz yere yıkıldığının en somut göstergesiydi. Bir başka ifadeyle, olan camiye olmuştu…

İstanbul Karaköy’de mason heykelleri

Kıyıda, Galata Köprüsü ne bakan yerde yükselen Karaköy Ziraat Bankasının (bir zamanlar Avusturya Bankası) hemen arkasında yer alan, bu küçücük ama zarif cami, 1958 de meydan genişletmesi bahanesiyle yıkıldı. Halbuki konunun uzmanlarına göre, eğer amaç, meydan veya yol genişletmesi ise caminin yıkılmasına gerek yoktu; nitekim deniz tarafındaki cephede, elinde tokmağıyla Boğaz ı seyreden «Hiram Usta» heykelinin bulunduğu Ziraat Bankası binası, cami ile aynı hizada olmasına rağmen yıkılmadı!

Karaköy Ziraat Bankası Binası

Basına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Semavi EYİCE de, caminin gereksiz şekilde yok edildiğini, çünkü mescidin cadde üstünde veya yol kenarında olmadığını, eğer meydan yapılması amaçlan saydı, yanındaki Ziraat Bankası binasının da yıkılması gerektiğini, ama öyle bir durumun bulunmadığını ifade etmişti.

Etktlr: denizin dibindeki, tarihi camii, hakkında bilgi, camiiler, karaköy vapur iskelesi, karaköy camii, karaköy cami tarihçesi, istanbul karaköy camisi, karaköy cami, mimari özellikleri, karaköy camii nerede, Türkiye’de ilk mason, tarihi cami yıkılması, istanbul karaköy, mason heykelleri, karaköy ziraat bankası binası

Etktler: İstanbul Karaköy camileri, telefonu, iletişim, bilgileri, telefon numarası, adresi, nasıl gidilir, karaköy camileri, harita, adres, mosques, Osmanlı eserleri, İstanbul, ilçesi, Karaköy Cami Mimari Özellikleri, minare, pictures, İstanbulda, karaköy camisi, nerde, tarihçesi, İstanbul, ili, karaköy tarihi camiler, nerede, ne zaman yapıldı, karaköy tarihi camileri, uydu, harita, picture, İstanbul, şehrinde, karaköy tarihi cami, tarihçesi, yapılış tarihi, karaköy tarihi camii, mosque, kim yaptı, ile ilgili, aramalar, karaköy yeraltı cami, karaköy camii, karaköy nasıl gidilir, vikipedi, karaköy camiler, bankalar, caddesi, karaköy ziraat bankası, şubeleri,karaköy ziraat bankası binası, mason işaretleri ve anlamları, mason ne demek. Denizin Dibindeki Tarihi Camii hakkında bilgi Camiiler.com

Etket: İstanbulun, Beyoğlu, Karaköyde, gezilecek, görülecek yerler, türbeler, tarihi eserleri, kısa bilgiler. ziraat bankası karaköy şubesi, mason simgeleri, şubesi, mason nedir kimdir, mason nedir, mason sembolleri, ve anlamları, ile ilgili, kısa, bilgiler, sembollerin anlamları, mason nedir, mason işaretleri ve anlamları, Türkiye’deki mason locaları, mason locaları, mason locaları nerede, masonların gizli işaretleri, Camilerimizin, fotoğrafları, vikipedi, mimarisi, minberi, adres tarifi, wikipedia, bilgileri, yol tarifi, Camilerimiz, Medrese ve Türbeler, hakkında genel bilgiler, Camilerimizin isimleri, listesi, tarihçeleri, özellikleri, resimleri, Camilerin bulundukları, yerlerin haritaları. Camiiler.com

Hakkında Camiiler com

camiiler com
Cami Hakkında Bilgi Rehberi; Tarihi Camiler, Camiler listesi, Camilerin bölümleri, Cami Nedir? isimleri ve genel özellikleri. Caminin Önemi, Camii Minaresi ve Şerefesi, Cami ve Mescidlere Dair Terimler ve Anlamları. Cami ve Mescid Nedir? Cami Görevlileri. Camii isimleri. Türkiye'de Camiler ve Dünyadaki Camiler özellikleri, listesi. Camilerin tarihçesi, künyesi, adresi. İmam, Cemaat, Müezzin, Mihrap, Ezan, Camii ne demek, Türkiyedeki Camiler Hakkında Bilgi. Camii fotoğrafları, Camilerin resmi, sitesi. Cami Rehberi. www.camiiler.com

Check Also

Konya Aziziye Cami

Konya Aziziye Cami hakkında bilgi Camiiler.com

Konya Aziziye Cami hakkında bilgi Camiiler.comOy ver DESTEK OL4.9 (97.73%)44 oy verildi. Aziziye Cami hakkında ...

Bir yorum

  1. camiiler com

    Tarihiyle mimarisiyle muhteşem bir cami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<\/body>