Anasayfa / Genel / Konya Alâeddin Cami hakkında bilgi Camiiler.com
Konya Alaeddin Cami
Konya Alaeddin Cami

Konya Alâeddin Cami hakkında bilgi Camiiler.com

Konya Alâeddin Cami hakkında bilgi Camiiler.com
Oy ver DESTEK OL
4.9 (97.52%)
161 oy verildi.

Konya Alâeddin Camii

Cami en eski Selçuklu eserlerinden olup, Anadolu Selçuklu başkenti Konya’da bulunan yapı, Altunapa Vakfiyesine göre iç kalede kasrın ortasında Taht Mahallesinde yer alır. Anadolu Selçuklu Devri Konya’nın en büyük ve en eski camisidir.

Alaaddin cami tarihi, resimleri, Konyadaki camilerin, tarihçesi, kim yaptı, camii nerededir, ne zaman yapıldı, Alaaddin camii mihrabı, kısa bilgi, Camiiler.com

Konya Alaaddin Cami Mimari Özellikleri

Konya Alaeddin Cami
Konya Alaeddin Cami

Konya’daki Alaaddin camii 13. asırdan kalma tarihi Selçuklu eseri olup İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Caminin genişliği 86 metre, boyu 57 metredir. Binanın üzeri eski yapılardan alınmış 62 sütun üzerinde duran düz çatı ile örtülüdür.

Cami çeşitli devirlerde tamirler görmüştür. Arşiv kayıtlarında on altıncı asırda yapılan tamirattan bahsedilmektedir. Yine bu tamirattan bir tanesinin, doğu tarafında bulunan kapının üstündeki kitabede 1889-1890 yıllarında Sultan İkinci Abdülhamid Hanın fermanıyla yapıldığı yazılmaktadır.

Konya’daki Alaaddin cami yapımında kullanılan malzemelerin uzaklardan getirildiğini haber veren kaynaklar vardır. Hemen hemen kendisinden önceki her devri içine alan malzemenin kullanılmış olması göze çarpan bir özelliğidir.

Cami hakkında bilgi, Alaaddin cami yapılış tarihi, Cami mimari özellikleri, Konya ili, tarihi camiler. Konyadaki, gezilecek yerler, Alaaddin Konya,

Alaaddin Camii Hangi İlimizdedir

Günümüz Konya’sında, şehir merkezinde Selçuklu İlçesi Hamidiye Mahallesi, Alaaddin caddesinde Konya şehrinin tarihi çekirdeğini oluşturan yüksekçe bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir.

Alaaddin Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde son şeklini almıştır. Bu sebeple Alaeddin Camii olarak anılmaktadır.

Konya ilimizde, yüksekçe bir höyük olan Alaedin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir.

Alaaddin Cami Tarihçesi, Alaeddin Camii Özellikleri, Anadolu Selçuklu eseri, Konya’da tarihi camiler, tarihçesi, özellikleri, Konya şehri, eski camiler.

Konya Alâeddin Camii hakkında bilgi

İplikçi Camii Vakfiyesi’nde Cami-i Atik, diğer vakfiyelerde Sultan Cami olarak belirtilen yapı, Eflaki’nin eseri, Menakıb’ül Arifin(Ariflerin Menkıbeleri)’de Kale Mescidi adıyla da geçer. Çeşitli dönemlere ait Şer’iyye Sicil defterlerinde Alâeddin Camii olarak kayıtlara geçen yapı, günümüzde de Konya Alâeddin Cami olarak bilinmektedir.

Alaeddin Cami Konya
Alaeddin Cami Konya

Konya’nın gezilmesi gereken tarihi camilerinden,

Alaaddin Cami yapılış tarihi

Konya Alâeddin Camii, son şeklini almasına kadar geçen süre ve bu süreçte çeşitli eklemelerin yapıldığı da dikkate alınırsa, Anadolu Selçuklu yapıları arasında özel bir yere sahiptir.

Bu durum cami hakkında farklı görüşlerin ortaya atılmasına neden olsa da yapının tarihlendirilmesi, mevcut kitabeler sayesinde yapılabilmektedir.

Konya Alâeddin Camii Kitabe / Kitabeler

Konya Alaaddin Camii’nde; bani, mütevelli, usta ve onarım kitabeleri olmak üzere yapının farklı noktalarında farklı malzeme üzerine yazılmış toplam on üç kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerden minber giriş kapısı üzerinde tek satır halinde kufi hat ile yazılmış olanı, I. Mesud (1116–1155)’ a ait olması nedeniyle, diğer kitabelere kıyasla en erken tarihi veren kitabedir. Yine minber giriş kapısının sağ sövesinden başlayarak sol sövenin altında biten ve herhangi bir tarih vermeyen kitabe II. Kılıç Arslan (1155–1192)’a aittir. I. İzzeddin Keykavus (1211–1220) ve I. Alâeddin Keykubad (1220–1237)’a ait diğer kitabelerle birlikte yapının inşası I. Mesud saltanatının son yıllarında başlamış ve II. Kılıç Arslan döneminde de avluya eklenen kümbet ile ilk inşa faaliyeti sona ermiştir. I. İzzeddin Keykavus’un saltanatının son yıllarında yapıda başlayan ikinci inşa faaliyetinin I.Alâeddin Keykubad devrinde sona erdiğini öğrenmekteyiz.

Alâeddin Camii Kurucusu

Konya Alaaddin Camii’nde, bani olarak karşımıza I. Mesud, II. Kılıç Arslan, I. İzzeddin Keykavus ve I. Alâeddin Keykubad çıkmaktadır.

Alaaddin Cami Tarihçesi

Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud I’in son zamanlarında başlanılmış, Kılıçaslan II (1156-1192) devrinde inşaatına devam edilmiş, Sultan Alaeddin Keykubad I tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Alaeddin Camii Özellikleri

Alaaddin Camii Minberi
Alaaddin Camii Minberi

Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer sütundan ibarettir. Caminin en ilginç taraflarından birisi de ahşap minberidir.

Minber abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerdir. 1155 yılında Ahlat’lı Mengum Berti tarafından yapılmış bir şaheserdir.

Çinilerle süslü mihrabın önünde çini süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Mihrap ve kubbelerin çinileri kısmen sökülmüştür.
Konyadaki Camiler hakkında bilgi, iç dış cami fotoğrafları eklemek isteyenler Yorum yaparak veya iletişim sayfamızdan irtibata geçebilirler.

Alaeddin Keykubad Cami
Hamidiye Mah.
42040 Konya
TÜRKİYE
Açılış tarihi: 1235
Mimari tarzlar: Selçuklu Mimarisi, İslami mimari
Minare sayısı: 1
Cami Görevlilileri:
Cami İmamı
?
Cami Müezzini
?

Konya’da Tarihi Camiler

Alaaddin Camii
Aziziye Camii
İplikçi Camii
Kadı Mürsel Camii
Kapu Camii
Nakiboğlu Camii
Sadrettin Konevi Camii
Sahipata Camii
Selimiye Camii
Şems-i Tebrizi Camii
Şerafettin Camii
Tursunoğlu Camii

Alaeddin Cami kısa bilgi

Selçuklu Sultanı I.Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına başlanmış ve I.Alâaddin Keykubad zamanında tamamlanmıştır (1221).

Câmi avlusunda Sekiz Anadolu Selçuklu Sultanının mezarları bulunmaktadır.

 • I. Alaeddin Keykubad
 • I. Rükneddin Mesud
 • I. Kılıç Arslan
 • IV. Kılıç Arslan
 • II. Süleyman Şah
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • II. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • III. Gıyaseddin Keyhüsrev

Etiketler: Alaaddin cami hangi beylik döneminde yapılmıştır. Alaaddin cami hangi türk devletine ait, Anadolu Selçuklu devrine, ait, tarihi, camiler. Selçuklu eserleri, tarihi yerler.

Cami Mimari Özellikleri

Alaeddin Camiinin en muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özelliklerini biraraya getirir. Girişin iki yanında sivri kemerli iki hücre bulunur. Hücre alınlığını geometrik süslemeler kaplar. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. Kapının iki yanından gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

Konya Alaaddin Cami mimarisi

Kuzeyde, avlu içinde camiye bitişik iki türbeden dıştan ongen planlı ve külahla örtülmüş olanı İkinci Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. İçinde İkinci Kılıç Arslan, Birinci Keyhüsrev ve Alaeddin Keykubad’ın mavi üzerine beyaz kabartmalı kitabeyle süslü sandukaları vardır. Sonradan yapılmış sekizgen planlı diğer türbenin üzeri açıktır ve tamamlanamamıştır. Mermerden yapılmış sade ve güzel bir portali vardır.

Etiketler; Konya Alâeddin Cami Hakkında Bilgi – Camiiler.com, Konyadaki Alaaddin tepesi, nerede, ne zaman yapıldı, Alaaddin cami Konya, nerede, yapılış tarihi, bilgiler, camilerimizin,  fotoğrafları, vikipedi, mimarisi, hakkında, bilgi, Alaaddin camii minberi

Konya Alâeddin Cami Hakkında Bilgi Alâeddin Cami Konya‘nın Anadolu Selçuklu eseri Konya’da tarihi camiler arasındadır. Tarihçesi, Özellikleri, Alaaddin cami tarihi, resimleri, Konyadaki camilerin, tarihçesi, kim yaptı, camii nerededir, ne zaman yapıldı, Alaaddin camii mihrabı, kısa bilgi, Camiiler.com

Hakkında Camiiler com

camiiler com
Cami Hakkında Bilgi Rehberi; Tarihi Camiler, Camiler listesi, Camilerin bölümleri, Cami Nedir? isimleri ve genel özellikleri. Caminin Önemi, Camii Minaresi ve Şerefesi, Cami ve Mescidlere Dair Terimler ve Anlamları. Cami ve Mescid Nedir? Cami Görevlileri. Camii isimleri. Türkiye'de Camiler ve Dünyadaki Camiler özellikleri, listesi. Camilerin tarihçesi, künyesi, adresi. İmam, Cemaat, Müezzin, Mihrap, Ezan, Camii ne demek, Türkiyedeki Camiler Hakkında Bilgi. Camii fotoğrafları, Camilerin resmi, sitesi. Cami Rehberi. www.camiiler.com

Check Also

Cami Yapılmasın Eylemi

Cami Yapılmasın Eylemi

Cami Yapılmasın EylemiOy ver DESTEK OL5 (100%)16 oy verildi. Üniversitelilerden kampüse “Cami yapılmasın eylemi” 03 ...

2 yorum

 1. camiiler com

  Teşekkürler.

 2. camiiler com
  Mustafa Özvural

  Güzel bir çalışma .Emeği nize sağlık. Kolay gelsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<\/body>